Obsah

Návod k použití
1 Přechod ze starého na nový občanský zákoník
2 Právní jednání, neplatnost, forma, promlčení
3 Koupě [§ 2079 an.]
4 Dílo [§ 2586 an.]
5 Nájem [§ 2201 an.]
6 Spotřebitelské smlouvy [§ 1810 an.]
7 Přehled dalších změn ve smluvní oblasti
8 Zajištění a utvrzení dluhů
Použité zdroje