• Prečo máme málo energie?
  • Prečo za svoje pocity obviňujeme druhých?
  • Ako zvýšiť úroveň svojej osobnej energie?
  • Čo treba urobiť inak, aby ste sa stali vedomým tvorcom svojho života?