Vějíř veršů doplněný harmonizačními – léčivými obrázky pomocí automatické kresby