Uvnitř najdete příklady pro pochopení souvislostí strategie a cílů marketingu.Obsah

  • O společnosti
  • SWOT analýza
  • Segmentace zákazníků
  • Marketingové strategie a cíle
  • Marketingový mix
  • Akce!