Obsah

Návod k použití
1 Typové situace při uplatnění daňového paušálu
1.1 U jakých příjmů mohu uplatnit daňový paušál?
1.2 Jaká je výše paušálních výdajů?
1.3 Jak evidovat příjmy a výdaje?
1.4 Jak jsou daňové paušály limitovány?
1.5 Jak optimalizovat uplatnění výdajů?
1.6 Jak přejít z daňové evidence na daňový paušál a naopak?
1.7 Paušální výdaje a leasing
1.8 Paušální výdaj na dopravu motorovým vozidlem
2 Jak vyplnit daňové přiznání?
2.1 Záhlaví daňového přiznání až ř. 05a
2.2 Řádek 06 až 30
2.3 Řádek 31 až 45
2.4 Vyplnění přílohy č. 1 k DAP
2.5 Řádek 46 až 61
2.6 Řádek 62 až 71
Použité zdroje