Tato kniha není o západní advaitě nebo o filozofii a učení.
Zapomeňte na učení a duchovní školy.
Vyhoďte teorii a rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se na sebe a do sebe.
Nespoléhejte se na ostatní, nečekejte na zázrak, chopte se přítomného okamžiku a prozkoumejte, co můžete prozkoumat jedině vy a nikdo jiný to za vás nikdy neudělá.