Dle Paretova pravidla se dá vyvodit, že naše zdraví řídí z 80% náš mozek, resp. naše myšlenky, a zbývajících 20% je rozděleno na dýchání, stravu, trávení, látkovou výměnu, pohyb a odpočinek.Obsah

1. Změňme své návyky
2. Učme se ze svých chyb
3. Mysleme a mluvme pozitivně
4. Poznejme své emoce
5. Vynechejme slova obsahující „ne“ a „ale“
6. Buďme vděční
7. Mějme na paměti, že vždy máme možnost volby
8. Mějme rádi své tělo
9. Řiďme se vnitřními cykly
10. Jezme přirozené potraviny a pijme dostatek tekutin
11. Zařaďte odlehčovací dny (nebo i půsty)
12. Udržujme vnitřní prostředí těla lehce zásadité
13. Zařaďme pravidelný pohyb do svého každodenního života
14. Udržujme svoji páteř rovnou
15. Odpočívejme pasivně i aktivně
16. Vnímejme a poslouchejme své tělo
17. Dbejme na prevenci a otužujme se
18. Vytvářejme si zdravé zvyky
19. Buďme klidní a vyrovnaní
20. Dýchejme hluboce
21. Žijme v přítomnosti